leczenie uzależnienienia od dopalaczyW przypadku zatrucia dopalaczami osoba rzadko trafia na leczenie do ośrodka zdrowia. Jedynie w przypadku ciężkich zatruć pojawia się taka konieczność. W takim przypadku najczęściej miejscem leczenia staje się oddział toksykologiczny. Interwencja staje się konieczna w sytuacjach, gdy pojawiają się takie problemy jak zaburzenia świadomości, śpiączka czy sytuacje związane z nadaktywnością organizmu taką jak: nadciśnienie, zwiększony rytm serca czy zagrażająca życiu arytmia. Na konieczność leczenia może wskazywać także znacznie powiększona temperatura ciała czy zaburzenia w zakresie gospodarki wodnej w organizmie. Niekiedy pojawiają się również upośledzenia w czynnościach życiowych i to także jest sytuacją, w której leczenie szpitalne staje się koniecznością. Dla życia niebezpieczna może stać się sytuacja, w której dopalacze będą przyjmowane z innymi środkami. Leczenie w takiej sytuacji będzie prowadzone przez utrzymywanie funkcji życiowych organizmu oraz leczeniu, w którym zmierza się do zlikwidowania zatrucia organizmu.

Najwięcej problemów w leczeniu pojawia się w przypadku dopalaczy o działaniu stymulującym. W niektórych zatruciach trzeba walczyć również z zaburzeniami psychicznymi, wśród których wymienić można nadmierne podniecenie, urojenia, omamy czy lęki. W zależności od pacjentów objawy te musza być leczona, a niekiedy zaczynają mijać same bez dodatkowego leczenia. Po przeprowadzeniu leczenia niekiedy pojawiają się zespoły depresyjne, które są wynikiem zejścia intoksykacji. Takie zaburzenia mogą mieć różny przebieg i charakteryzować się większą intensywnością.

uzależnienie od dopalaczy Mogą one mijać bardzo szybko, albo mieć też charakter długotrwały w zależności od konkretnych sytuacji. Jeśli dopalacze były brane przez dłuższy czas niekiedy będą pojawiać się również psychozy, w ramach których mogą pojawić się również omamy i urojenia, które będzie trzeba leczyć w szpitalu. Wielu chorych przyjmuje różne substancje, dlatego rozpoznanie takiego problemu nie będzie łatwe i będzie niekiedy wymagać bardzo dokładnych badań, gdyż w organizmie mogą znajdować się mieszanki różnych substancji. W sytuacji, gdy przyjmowane są substancje stymulujące wielokrotnie dochodzi do uzależnienia. Nie ma specjalnych form leczenia takich uzależnień i konieczne są tradycyjne terapie indywidualne bądź grupowe. Leczenie może mieć charakter ambulatoryjny bądź szpitalny. W takich działaniach dąży się do skierowania osoby na nowe tory życia i uświadomienie skutków jakie niosą za sobą dopalacze. Przede wszystkim buduje się motywacje do tego, by żyć bez takich środków. Nie ma w naszym kraju specjalnych programów dla osób uzależnionych od dopalaczy.